Een serie van 4 animaties, als opbrengst uit het project ‘Vversterk’, een initiatief van het Ministerie van OC&W m.b.t. ‘VVE’: Voor- en Vroegschoolse Educatie van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar.

in opdracht van Sardes
in samenwerking met Niels Mud en Tuvalu
muziek door Dolf Smolenaers
sounddesign door Sam Huisman

Éen geïntegreerde voorziening?

Wie is het jonge kind?

Profiel van professionals

Specifiek doelgroepenbeleid