‘De wind smaakt naar drop’
Animatie iov Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht
De animatie is onderdeel van een programma dat Kunst Centraal aan scholen aanbiedt ter aanvulling op het lespakket om de creatieve kracht van leerkrachten te versterken.

stills uit de animatie: