Verschillende motion graphics tav een interactieve animatie voor de Belastingdienst.

Mensen die scheiden of uit elkaar gaan, hebben vaak heel veel aan hun hoofd. Wat vaak vergeten wordt, is dat scheiden ook veel invloed heeft op de belastingaangifte. De interactieve animatie is bedoeld om deze mensen te helpen. Alle mogelijke veranderingen worden behandeld. De animatie is in zijn geheel te bekijken op Belastingdienst.nl/scheiden.

Producent: Zee.

In opdracht van: Synergique РPepijn Borgwat & Tom Paulussen